#14 : ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ยังไง??...ให้ปลอดภัย ห่างไกลจากเบี้ยปรับ
Tax Blog

#14 : ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ยังไง??…ให้ปลอดภัย ห่างไกลจากเบี้ยปรับ

ใกล้จะหมดกำหนดการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แล้วจร้า
ใครยังไม่ได้ยื่นยังมีเวลาอีกสักหน่อย
.
ว่าแต่แบบ ภ.ง.ด.51 คือ อะไรน๊า???
.
คือ การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี นั่นเองค่า
.
แล้วยื่นได้ถึงเมื่อไรหละ???
.
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่น จะต้องยื่นภายในสองเดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือน
.
นั่นก็คือ ประมาณช่วงปลายๆ เดือนสิงหาคม ของทุกๆ ปี ขึ้นกับติดวันหยุดด้วยหรือไม่ ถ้าติดวันหยุดก็อาจเลื่อนไปจนถึงต้นๆ กันยายน
.
โดยปีนี้ยื่นแบบกระดาษได้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นี้แล้วนะคะ
.
แล้วมีจุดที่ควรนึกถึงตรงไหนพิเศษหรือเปล่า???
.
จะว่าไป ก็มีจุดที่ควรนึกถึง คือ กฎหมายบอกว่า ถ้าบริษัทยื่น ภ.ง.ด.51 ขาดไปมากกว่าร้อยละ 25
.
บริษัทต้องยื่นแบบฯ เพิ่มเติมและต้องเสียเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ชำระขาด 
.
ตัวอย่าง คือ
.
สมมติบริษัทประมาณการกำไรสุทธิไว้ 70,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จำนวน 5,000 บาท แต่กำไรสุทธิที่บริษัทยื่นรายการตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 และชำระภาษีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 100,000 บาท
.
แล้วจะดูยังงัย???? ว่าขาดมากกว่าร้อยละ 25
.
ไปดูกันค่ะ
.
วิธีการคำนวณ
.
กำไรสุทธิจริง – ประมาณการกำไรสุทธิ = ประมาณการขาด
100,000 – 70,000 = 30,000 (ประมาณขาด)
.
ประมาณการกำไรสุทธิขาดไป = (30,000/100,000)*100
= 30
.
ดังนั้น ถือว่าประมาณการกำไรสุทธิขาด = 30% ซึ่งมากกว่า 25% จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียค่าปรับ
.
แต่ทางสรรพากรก็มีแนวทาง ว่าถ้าอยู่ในเงื่อนไขนี้ ก็ไม่ต้องเสียค่าปรับ หรือที่พูดๆ กันว่า “เข้าเหตุอันสมควร” ซึ่งมี 2 ข้อ คือ
.
1. ภาษีครึ่งปีปีปัจจุบัน > ครึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
ภงด.51 ปี 2562) > ภงด.50 ปี 2561
.
2. ยอดประมาณกำไรสุทธิปีปัจจุบัน > กำไรสุทธิจริงสิ้นปีก่อน
(ภงด.51 ปี 2562) > (ภงด.50 ปี 2561)
.
กรณีที่ 2 ส่วนใหญ่เกิดในกรณีที่มีการประกาศปรับลดอัตราภาษี
.
เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เวลาประมาณการอย่าลืม นึกถึงประเด็นนี้กันด้วยนะคะ
.
ถ้ากิจการมีแนวโน้มไม่เป็นตามเงื่อนไข ก็ให้ยึดตามความเป็นจริงของกิจการจะดีกว่า แต่ถ้าสามารถประมาณการโดยยึด 2 เกณฑ์ที่กล่าวมา บริษัทก็แทบจะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ห่างไกลจากเบี้ยปรับค่า

ภาษีเป็นเรื่องง่าย วางแผนไว้ ประหยัดได้ชัวร์ๆ


ด้วยรักและปรารถนาดี

ครูจุ๋ม บุษยวรรณ ศิริอำพันธ์กุล

Tax Auditor

CONNECT TO KRU JUM