#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ
Tax Blog

#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ

รู้มั้ยว่า??? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ
(ฟรี!!! ไฟล์รายงานเงินสดรับ - จ่าย) 
.
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) กำหนดให้บุคคลธรรมดาต่อไปนี้
.
1. เป็นบุคคลธรรมดา
2. ไม่ได้จด vat
3. มีรายได้ 40(5) - 40(8)
.
จัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายด้วยนะคะ
.
ดังนั้น ถ้าเราเข้าเกณฑ์ 3 ข้อนี้ ก็มีหน้าที่ต้องทำด้วยนะคะ

#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ.02
#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ.03
#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ.04
#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ.05
#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ.06
#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ.08
#7 : รู้มั้ยว่า? บุคคลธรรมดาก็ต้องทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายด้วยนะ.09

FREE DOWNLOAD

สมุดรายรับ-รายจ่าย

เพราะการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ เมื่อลงได้ ก็ประหยัดภาษีได้ค่ะ

รายงานรายรับรายจ่าย

ภาษีเป็นเรื่องง่าย วางแผนไว้ ประหยัดได้ชัวร์ๆ


ด้วยรักและปรารถนาดี

ครูจุ๋ม บุษยวรรณ ศิริอำพันธ์กุล

Tax Auditor

Connect to Kru Jum